U okviru Erasmus+ projekta GEAR (Gender Equality in Academia and Research), koji se bavi rodnom ravnopravnošću u nauci i istraživanju, 10. maja 2024. godine, u Sportskom i kulturnom centru Univerziteta Crne Gore (UCG), održan je trening na temu balansa između privatnog života i posla, inkluzije i vještina.

Domaćin ovog treninga je Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, dok su pored predstavnika ovog Univerziteta, treningu prisustvovali i profesori sa Fakulteta za menadžment Herceg Novi, Univerzitet Adriatik Bar, koji je i koordinator ovog projekta, i profesori sa Nezavisnog univerziteta Banja Luka, Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Mariboru, kao i predstavnici NVO Socio-ekonomski centar Crne Gore (Podgorica) i NVO GirlThing (Tuzla).

Na treningu su govorili profesori Univerziteta Vilnius iz Litvanije,  prof. dr Aurelija Novelskaitė i dr Vilana Pilinkaitė-Sotirovič, sa ciljem podizanja svijesti i pokretanja važnih pitanja koja se odnose na balans između privatnog života i posla, posebno kada se radi o studentkinjama i zaposlenim ženama, te predstavljanje pristupa i načina na koji se ovaj balans može ostvariti i održati.

Teme koje su obrađene na treningu su, između ostalih, konceptualni okvir i praksa, oblici disbalansa, te fizičke, mentalne i socijalne posljedice disbalansa, kao i metode za prepoznavanje istog i njegovo rješavanje, uz metode i alate najkorisnije za postizanje balansa, i tehnike samoosnaživanja.

U okviru projekta, u pripremi su još dva treninga sa istom tematikom koji će biti organizovani za studente ovih visokoobrazovnih ustanova.

Istog dana održana je i konferencija za studente i istraživače o rodnoj ravnopravnosti i jednakim mogućnostima u obrazovanju.

Konferencija je ispratila četiri radionice za studente, održane na četiri visokoobrazovne institucije i to: Fakultetu za menadžment Herceg Novi, Univerzitet Adriatik Bar, Univerzitetu Crne Gore (na Filološkom, Ekonomskom i Pomorskom fakultetu), te Nezavisnom univerzitetu Banja Luka i Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Ove radionice su za cilj imale prije svega uključivanje studenata u projekat, ali i njihovo bolje razumjevanje viđenja, stavova i iskustava u pogledu rodne ravnopravnosti.

Na konferenciji su predstavljeni radovi studenata nastali nakon održanih radionica i primjeri dobre prakse, a sve sa ciljem podizanja svijesti kako akademske tako i opšte javnosti o rodnoj ravnopravnosti na univerzitetima, ne samo u Crnoj Gori, već i na Zapadnom Balkanu, ali i uključivanje šire javnosti u projekat GEAR.

U narednom periodu biće pripremljen i zbornik koji će obuhvatiti dio radova predstavljenih na ovoj konferenciji.