Glavne novosti

Home/Glavne novosti

Fakultet za menadžment koorganizator međunarodne konferencije STED

2021-02-13T11:28:12+01:00

IX međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju – STED 2020. je svečano otvorena 9. oktobra 2020. godine uz poštovanje epidemioloških mjera u zgradi i organizaciji PIM Univerziteta u Banjoj Luci. Cilj konferencije je omogućiti autorima sa univerziteta, instituta, istraživačkih centara i privrede da prezentuju svoje radove i diskutuju o najnovijim dostignućima i/ili konceptima otvarajući i razvijajući nove pravce istraživanja, pristupne i inovativne prakse u svijetu koji se razvija u kontinuitetu. Na konferenciji je prezentovano 60 naučnih radova iz različitih oblasti: ekologije, ekonomskih nauka, pravnih nauka, informacionih tehnologija, tehničkih nauka, psihologije, sociologije i pedagogije. Na ovogodišnjoj konferenciji u organizaciji Univerziteta PIM učestvuje više od 130 naučnih radnika sa brojnih univerziteta, naučnih institucija, istraživačkih centara iz 10 različitih evropskih zemalja, koji predstavljaju svoje radove o najnovijim dostignućima iz različitih oblasti nauke. Radovi se prezentuju kombinovano, u prostorijama Univerziteta PIM, online i na [...]

Fakultet za menadžment koorganizator međunarodne konferencije STED2021-02-13T11:28:12+01:00

Fakultet za menadžment sa partnerima organizator međunarodne konferencije za razvoj ruralnog turizma RRT2020

2021-02-13T11:27:51+01:00

Zajedno sa svojim partnerima, Fakultet za menadžment Herceg Novi organizator je međunarodne konferencije koja se bavi razvojem ruralnog turizma RRT2020, a koja će biti održana u Zagrebu 25.11.2020. godine na sveučilištu Libertas. Ispred Fakulteta za menadžment će nakon ceremonije svečanog otvaranja svoje izlaganje na temu Međunarodno povezivanje i održivi razvoj ruralnog turizma imati dekan fakulteta doc.dr Irena Petrušić i prodekan za nastavu doc.dr Nikša Grgurević koji su ujedno i članovi organizacionog i programskog odbora konferencije. Cilj konferencije je doći do što jasnije slike sadašnjeg stanja i ponuditi rješenja za nastavak razvoja ruralnog turizma  zemalja učesnica konferencije. Govornici i panelisti  će biti predstavnici turističke privrede , predstavnici ključnih turističkih i ekonomskih institucija, predstavnici instituta i fakulteta za turizam i ekonomiju iz više zemalja, te predstavnici resornih ministarstava. Konferencija ima međunarodni karakter te je organizovana u vidu kratkih stručnih predavanja i tri tematska panela na [...]

Fakultet za menadžment sa partnerima organizator međunarodne konferencije za razvoj ruralnog turizma RRT20202021-02-13T11:27:51+01:00

Gostujuće predavanje “Primjeri uspješnih” – Jelena Vuletić

2021-02-13T11:26:27+01:00

Predmetni nastavnik doc.dr Nikša Grgurević iz predmeta Finansijski menadžment, Menadžment kvalitetom usluga i Menadžment u javnom sektoru nastavlja sa predavanjima koja nose naziv “Primjeri uspješnih“. Ovog puta studenti će imati priliku da 04. novembra u 16:00h poslušaju online predavanje Jelene Vuletić, osnivateljice firme Balance to Business, sa dugogodišnjim iskustvom rada edukativnih i koučing trenininga, poslovnog konsaltinga i mentoringa. Kao Eriksonov licencirani kouč, Timski kouč, Process Communication Model (PCM) kouč i Points of You trener, aktivno promoviše vrijednosti liderstva i timskog rada, posebno u crnogorskom privatnom sektoru. Kroz aktivnosti koje sprovodi firma Balance to Business, Jelena aktivno radi na podizanju svijesti o značaju koučing kulture, kako u Crnoj Gori, tako i šire. Pored toga, Jelena ima izuzetno bogato bankarsko iskustvo i izgrađenu bankarsku karijeru sa skoro 30 godina iskustva. Kao ekspert za finanijski rizik, poslednjih 13 godina obavlja funkciju Izvršne direktorke Sektora [...]

Gostujuće predavanje “Primjeri uspješnih” – Jelena Vuletić2021-02-13T11:26:27+01:00
Go to Top