Osnovne studije – Druga godina

Upis studenata u II godinu studija Fakulteta za menadžment iz Herceg Novog, koji studiraju na Fakultetu za menadžment iz Herceg Novog, kao i kandidati koji se prepisuju sa drugog fakulteta/više škole, i koji su stekli pravo upisa u II godinu, vršiće se u sledećim upisnim rokovima: I rok od 19. do 30. juna 2017. godine, II rok od 03. do 14. jula 2017. i III rok od 15. do 31. avgusta 2017. godine. Upis će se vršiti svakim radnim danom u Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 10 do 14h.

Uslovi plaćanja:

  • prilikom upisa potrebno je dostaviti uplatnicu sa iznosom od 150,00€ (I rata školarine). Ostatak školarine se plaća u 7 jednakih mjesečnih rata u iznosu od 150,00€ (rate školarine se moraju uplatiti do 10.og u mjesecu),
  • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
  • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.
DatumRataIznos
Prilikom upisaI rata150€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2017II rata150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2017III rata150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2017IV rata150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2017V rata150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2018VI rata150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2018VII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2018VIII rata150€ (eura)

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE FM HN IZVRŠITI NA:

KOMERCIJALNA BANKA BUDVA
Broj žiro – računa: 525 – 3532 – 21

Upis će se vršiti svakim radnim danom u periodu od 10 do 15h u studentskoj službi Fakulteta.

Potrebna dokumenta za studente koji se prepisuju sa drugih fakulteta:

-Uvjerenje o položenim ispitima (prve dvije godine studija)

-Kopija  lične karte

 -Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin)

-2 fotografije za indeks dimenzije 4×6

– INDEX (Fakulteta za menadžment u Herceg Novom) , uplatiti 5,00€ na žiro – račun Fakulteta (525 – 3532 – 21 Komercijalna banka A.D. Budva) sa uplatnicom doći u studentsku  službu Fakultet

Napomena: Studenti koji se prepisuju sa drugih fakulteta školarinu plaćaju na slijedeći način:

Školarina za svaku studijsku godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1.450 €.

Način plaćanja:

    • iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio školarine, a ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun fakulteta
    • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%
    • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci

DatumRataIznos
Prilikom upisaI rata250€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2017II rata150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2017III rata150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2017IV rata150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2017V rata150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2018VI rata150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2018VII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2018VIII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2018IX rata150€ (eura)

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE FM HN IZVRŠITI NA:

KOMERCIJALNA BANKA BUDVA
Broj žiro – računa: 525 – 3532 – 21

Takođe, studenti su dužni da popune dvije, dolje navedene prijave, koje mogu dobiti u Studentskoj službi ili skinuti ovdje:

Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2017/2018. god. studenti mogu skinuti ovdje.
Prijavu za upis druge godine studenti mogu skinuti ovdje.
Nastavni plan II godine studija možete pogledati ovdje.
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.