U periodu od 12. do 19.02.2024. godine održan je Zimski kamp pod nazivom ,,Energetska efikasnost, održiva gradnja i energetski menadžment u savladavanju izazova savremenog doba’’ za studente i mlade profesionalce na našem Fakultetu.

Studenti su u periodu od sedam dana slušali brojna predavanja i radionice iz oblasti arhitekture i građevinarstva, 3D štampe, energetski efikasnih rješenja za domaćinstva, održivog razvoja i obnovljivih izvora energije, od strane sledećih predavača: prof. dr Jovana Jovanović (Fakultet za menadžment HN), prof. dr Milena Đukanović (Elektrotehnički Fakultet, UCG), prof. dr Suzana Koprivica (Univerzitet Union Nikola Tesla), prof. dr Svetlana Stevović (Inovacioni centar Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu), prof. dr Irena Petrušić (Fakultet za menadžment HN), prof. dr Siniša Kusovac (Fakultet za menadžment HN), prof. dr Nikša Grgurević (Fakultet za menadžment HN), dr Ivan Stevović (Inovacioni centar Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu), mr Tonja Ratić, (Univerzitet Donja Gorica), mr Irena Rajković (Arhitektonski fakultet UCG), mr Miloš Jelovac (Elektrotehnički fakultet, UCG), mr Sanja Samardžić (Fakultet za menadžment HN) i Milena Živković (Ž-art). Pored navedenog, za učesnike kampa je organizovan izlet u etno selu Žlijebi, kao i obilazak Titove vile u Igalu.

Projekat je podržan od strane Fonda za inovacije Crne Gore.