Predaja dokumenata za upis u prvu godinu osnovnih studija, kao i na postdiplomske specijalističke i magistarske studije za studijsku 2020/21. godinu, moguća je putem elektronske prijave ili dolaskom u prostorije Fakulteta radnim danima od 10 do 14h u sledećim upisnim rokovima: I rok od 15. do 26. juna, II rok od 15. do 31. jula i III rok od 10. do 31. avgusta 2020. godine.

Ukoliko kandidat dostavlja dokumentaciju putem elektronske prijave, neophodno je da pošalje originale ili ovjerene kopije dokumenata preporučenom/kurirskom pošiljkom na adresu Fakulteta za menadžment Herceg Novi (Zemunska 143, Meljine 85 348).

Kandidat će se prijaviti popunjavanjem elektronske prijave koja je dostupna na sajtu:

Neophodna dokumenta za upis su: svojeručno potpisan formular za Prijavu za upis na osnovne studije Fakultet za menadžment (preuzeti ovdje); dva ŠV-20 obrasca (kupuje se u knjižari), original ili ovjerena kopija diplome o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; original ili ovjerena svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja; diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma; kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom.

Kandidat će znati da li je sve korake prijave obavio kako treba na osnovu potvrde putem mejla. Detaljne informacije o upisu su naznačeni u sljedećim linkovima: