S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju, Fakultet za menadžment je donio odluku o umanjenju školarine na postdiplomskim specijalističkim i magistarskim studijama u iznosu od 10%.

Iznos školarine na postdiplomskim specijalističkim studijama iznosi 1.305 eura,  sa mogućnošću plaćanja u 11 jednakih mjesečnih rata. Više informacija o upisu na specijalističke studije možete pogledati ovdje.

Iznos školarine na postdiplomskim magistarskim studijama iznosi 1.350 eura,  sa mogućnošću plaćanja u 11 jednakih mjesečnih rata. Više informacija o upisu na magistarske studije možete pogledati ovdje.