Fakultet za menadžment organizuje III Marketing Challenge takmičenje za studente i srednjoškolce, koji svoje ideje o brendiranju proizvoda ili usluga iz oblasti zdravstvenog i wellness turizma, žele da spovedu u dijelo.

S obzirom na to da u našem gradu postoji izniman potencijal u sferi zdravstvenog turizma, tema predstojećeg takmičenja je „LJEKOVITO BLATO U FUNKCIJI ZDRAVSTVENOG TURIZMA“, sa ciljem upoznavanja učesnika sa mogućnostima razvoja turizma na lokalnom nivou i brendiranju proizvoda iz date oblasti po kojoj je Herceg Novi prepoznatljiv.

Takmičari će imati mogućnost da rade sa mentorima i da prisustvuju na tri predavanja izuzetnog kvaliteta, tokom trajanja Marketing Challenge-a. Nakon tri održana predavanja takmičari će moći da se podijele u nekoliko grupa, gdje će svakoj takmičarskoj grupi biti omogućeno da odabere jednog od ponuđenih mentora na kraju predavanja koji će im pomoći u izradi svog rada na takmičenju.

Za tri najbolja tima obezbjedili smo i nagrade:

I mjesto – mjesečna zakupnina prostora u co-working hub-u u Herceg Novom (Kolektiv Novi),
II mjesto – Studijska posjeta IPC Tehnopolis u Nikšiću,
III mjesto – godišnja članarina u Gradskoj biblioteci Herceg Novi i dvije knjige na poklon.