KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2020/2021. GODINU

Ministarstvo prosvjete će u skladu sa ovim konkursom dodijeliti 352 stipendije studentima osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija, od čega:
– 200 stipendija studentima koji produžavaju pravo na stipendiju;
– 40 stipendija studentima prirodnih nauka, koji prvi put konkurišu za stipendiju;
– 60 stipendija studentima društvenih nauka, koji prvi put konkurišu za stipendiju;
– 20 stipendija licima s invaliditetom; i
– 32 stipendije za deficitarna zanimanja.

USLOVI KONKURSA

Pravo da konkurišu za stipendiju imaju najbolji studenti na drugoj i narednim godinama studija, koji su prvi put upisali semestar tekuće studijske godine, nijesu gubili ni jednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli indeks uspjeha najmanje 9,00.
Najboljim studentima smatraju se studenti koji u određenim naučnim disciplinama posjeduju osobite sklonosti za naučni ili umjetnički rad i nagrade stečene na međunarodnim i državnim takmičenjima.

Više informacija o navedenom konkursu možete pogledati ovdje.


KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA ZA STUDIJSKU 2020/2021. GODINU

Ministarstvo prosvjete će, u skladu sa ovim konkursom, dodijeliti 3.400 studentskih kredita studentima osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja, od čega:
1. studentima koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori, dodijeliće se:
– 770 kredita studentima prve godine osnovnih studija i
– 2.290 kredita studentima starijih godina studija.

2. studentima crnogorskim državljanima koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore, dodijeliće se:
– 90 kredita studentima prve godine osnovnih studija i
– 250 kredita studentima starijih godina studija.

USLOVI KONKURSA

Pravo da konkurišu za studentski kredit imaju studenti osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program.

Više informacija o navedenom konkursu možete pogledati ovdje.