Akademski kalendar

Ul. Zemunska 143, Meljine, 85 348
Tel.: 031/332-900;
fmhnstudentskasluzba@gmail.com
www.fm-hn.com

Akademski kalendar za studijsku 2018/19 godinu

DatumSedmica nastaveDatumSedmica nastave
Sep. 17-21I sedmica - Početak nastaveFeb. 11-15I sedmica - Početak nastave
Sep. 24- 28II sedmica nastaveFeb. 18-22II sedmica nastave
Okt. 01-05III sedmica nastaveFeb. 25-01 MartIII sedmica nastave
Okt. 08-12IV sedmica nastaveFeb. 04-08IV sedmica nastave
Okt. 15-19V sedmica nastaveMart 11-15V sedmica nastave
Okt. 22-26VI sedmica nastaveMart 18-22VI sedmica nastave
Okt. 29-02 Nov.VII sedmica nastave - I kolokvijumMart 25-29VII sedmica nastave -
I kolokvijum
Nov. 05-09VIII sedmica nastaveApril 01-05VIII sedmica nastave
Nov. 12-16IX sedmica nastaveApril 08-12IX sedmica nastave
Nov. 19-23X sedmica nastaveApril 15-29X sedmica nastave
Nov. 26-30 DecXI sedmica nastaveApril 22-26XI sedmica nastave
Dec. 03-07XII sedmica nastave – II kolokvijumApril 29-03. MajXII sedmica nastave – II kolokvijum
Dec. 10-14XIII sedmica nastave - Popravni kolokvijumMaj 06-10 XIII sedmica nastave - Popravni kolokvijum
Dec. 17-21XIV- Sedmica nastaveMaj 13-17XIV-Sedmica nastave
Dec. 24- 28XV -Sedmica nastaveMaj 20-24XV - Sedmica nastave
Jan. 07-11Završni i Popravni ispitiMaj 27-31Završni i Popravni ispiti
Jan. 14-18 Završni i Popravni ispitiJun 03-07Završni i Popravni ispiti
Jan. 21-25 Završni i Popravni ispitiJun 10-14Završni i Popravni ispiti
Jan. 28-Feb 01 Završni i Popravni ispitiJun 17-21Završni i Popravni ispiti

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje (definiše nastavnik na početku nastave):

  • 2 kolokvijuma, domaći zadaci, eseji – najmanje 50 (od 100) poena
  • završni ispit do 50 poena
  • prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno skupi najmanje 51 poen
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.