Centar za turizam

//Centar za turizam
Centar za turizam2018-12-03T11:16:22+00:00

Djelatnost Centra za turizam obuhvata obuku polaznika putem tečajeva, kurseva različitih nivoa obrazovanja zavisno od nivoa znanja polaznika, iz oblasti upravljanja prihodima u turizmu, finansijskih i investicionih analiza privrednih subjekata u turizmu, kao i primjene benchmarking metodologije u turizmu.

Nastavu na kursevima će obavljati predavači sa odgovarajućim kvalifikacijama za oblasti kurseva, koji su u radnom odnosu na Fakultetu za menadžment ili koji su angažovani po ugovoru sa Fakultetom za menadžment za izvođenje ove djelatnosti.

Pored toga, u okviru Centra za turizam je moguće i angažovanje eminentnih stručnjaka iz oblasti turističke industrije, a kada je u pitanju rad na pojedinim projektima u turizmu ili kada je u pitanju konsultativno angažovanje po pojedinim oblastima. 

Navedeni kursevi u okviru Centra za turizam su dominantno  namijenjeni zaposlenima u hotelskoj i restoraterskoj industriji, ali i zaposlenim u javnoj upravi koja se odnosi na oblast turizma, kao i zaposlenima u turističkim organizacijama. Isti su namijenjeni i nezaposlenima koji imaju ambiciju i stremljenje da rade u oblasti turizma. 

Polaznici koji budu pohađali kurseve i uspješno položili ispit dobijaju diplomu o položenom kursu.

Tokom decembra 2018.godine i januara 2019. godine će se vršiti regrutacija potencijalnih polaznika, a nakon toga će biti prezentovane detaljne informacije.

Rukovodilac: prof.dr Ivo Županović